SGI w LO

Dziś odwiedziliśmy Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej.

W pierwszej części prezentacji przybliżyliśmy uczniom tematykę osuwisk, a przede wszystkim skupiliśmy się na przyczynach ich powstawania.
Przedstawiliśmy także zagrożenia związane z posadowieniem obiektów w warunkach osuwiskowych oraz zaprezentowaliśmy model osuwiska w skali mikro celem wizualizacji zjawiska.

Druga część prezentacji dotyczyła badań terenowych oraz laboratoryjnych. Przedstawiliśmy uczniom metodykę wykonywania badań takich jak: oznaczanie granicy plastyczności i płynności, analiza areometryczna i sitowa, określanie zawartości części organicznych, badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie oraz badanie wytrzymałości na ściskanie skał.
Kilku uczniów zostało zaangażowanych do wykonywania badań m.in. do wycinania próbki i umieszczania jej do karetki aparatu bezpośredniego ścinania.

Jak było? Zobaczcie sami!

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *