O SGI

Studio Geologii Inżynierskiej

Łączenie pracy z pasją

Staranność

Dlaczego my?

Zorientowanie na potrzeby klienta

Dynamiczność w działaniu

O SGI. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz analizy stateczności skarp i zboczy. Ponadto realizujemy badania laboratoryjne gruntów i skał.

Każdy powierzony nam temat przyczynia się do podnoszenia naszych kwalifikacji, a zrealizowane badania laboratoryjne niejednokrotnie znajdują wydźwięk w publikacjach naukowych.

Z naszej wiedzy na temat warunków gruntowo – wodnych korzystają podmioty odpowiedzialne za przygotowanie projektów, inwestorzy oraz prywatne jednostki. Dzięki naszemu doświadczeniu mogą uniknąć potencjalnych zagrożeń, a tym samym wyeliminować ryzyko zwiększonych kosztów realizacji danego przedsięwzięcia. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Współpraca z SGI

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!