Osuwiska

Osuwiska

Występowanie osuwisk w Polsce Polska, a zwłaszcza jej południowa część, jest szczególnie narażona na występowanie osuwisk. Najbardziej predysponowanym rejonem do powstawania tego typu zjawisk…